Veendam, Lloydsweg 35-37 (Verhuurd)

 • I
 • III
 • VII
 • IV
 • VIII
 • IX
 • X
 • XI
 • VI
 • II
 • XII
 • V
 • WCVA Posters I

Huur, Koop - Bedrijfspand, Commercieel
900 M2 Print

VERHUURD

VRIJBLIJVENDE VERHUUR/ VERKOOPINFORMATIE

Adres object: Lloydsweg 35-37 (9641KJ) te Veendam

Algemene informatie: Het pand bestaat uit circa 825 m² v.v.o.  en is onderverdeeld in bedrijfs- en kantoorruimte. Het is voorzien van een stalen hekwerk, omliggende grond is geheel bestraat en er is voldoende parkeergelegenheid. Het object is uitermate geschikt voor grootschalige detailhandel, wat mogelijk is volgens het vigerende bestemmingsplan van de Gemeente Veendam.

Ligging en bereikbaarheid: Het bedrijfsobject is gelegen op een zichtlocatie aan de Lloydsweg met in de omgeving o.a.Toyota Louwman, Mercedes Wensink, De Veenpoort (bowlingcenter, restaurant en zaalverhuur), Welkoop en de Praxis. Het object is goed bereikbaar via de N33/A7. Het is gelegen nabij het onlangs geopende transferium (trein- en busstation).

Oppervlakte object: Totaal circa 825 m² v.v.o. bedrijfsruimte met kantoorruimte tevens geschikt voor winkel/horecaruimte. Het object is ook geschikt voor gedeeltelijk verhuur, waarbij het geheel ruwweg is te splitsen in twee of meerdere gedeelten.

Opleveringsniveau: Het object wordt in huidige staat opgeleverd. In verband met een recente inbraak zijn diverse (koper)leidingen niet meer aanwezig/intact in het gebouw. Voor vragen hierover dan wel een verduidelijking kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Kadastrale kenmerken: De kadastrale kenmerken van de onroerende zaak luiden als volgt: Gemeente Veendam, Sectie M, Nummer 392, Eigendomssituatie Volledig eigendom, Bestemming Bedrijvigheid (Lloydsweg Veendam), valt onder het vigerende bestemmingsplan Poort van Veendam en Lloydsterras ’14.

Verhuurcondities

Huurtermijn: 5 jaar met een verlengingsmogelijkheid van 5 jaar;

Huuringangsdatum: In overleg

Vraaghuurprijs: € 15.000,= per jaar; exclusief omzetbelasting.

Splitsen object: Het object is in overleg te spitsen in twee of meerdere ruimten.

Zekerheidsstelling: Een bankgarantie ter grootte van tenminste 3 maanden (bruto)  huur derhalve inclusief servicekosten, elektra en te               vermeerderen met BTW.

Voorschot servicekosten: De nutsvoorzieningen, gas, elektra, water en CAI zijn door de huurder zelf af te sluiten;

Huurbetaling: Per maand bij vooruitbetaling te voldoen.

Indexering: Jaarlijkse indexering, voor het eerst 12 maanden na de ingangsdatum op basis van het prijsindexcijfer volgens de                                             consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI Alle Huishoudens(2006=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de                                                         Statistiek (CBS).

Opzegtermijn: 12 (kalender)maanden.

Oplevering: Het gehuurde wordt opgeleverd in de huidige staat. Bij oplevering wordt het gehuurde door verhuurder opgeleverd in huidige staat,            leeg en bezemschoon.

Huurcontract: Gebaseerd op het ROZ model zoals vastgesteld door de Raad van Onroerende Zaken ( ROZ ) met bijzondere bepalingen van verhuurder.

Bijzonderheden: Het object is in de huidige staat niet direct te gebruiken, het doel is om met de potentiële huurder overeenstemming te bereiken over de invulling/verbouwing danwel mogelijke ontwikkeling. Eigenaar/verhuurder staat open voor allerlei ideeën/plannen danwel concepts vwb invulling, mits haalbaar uiteraard.

Koopcondities: Het object wordt tevens te koop aangeboden op basis van de volgende voorwaarden.

De kernpunten van een eventuele transactie laten zich als volgt verwoorden:

Vraagprijs: € 375.000,– k.k. te vermeerderen met BTW. (zegge:driehonderdvijfenzeventigduizend Euro kosten koper te vermeerderen met BTW)

Transportdatum: in overleg

Voorbehoud: verkoper/eigenaar verkoopt het object onder voorbehoud van gunning en schriftelijke goedkeuring van haar aandeelhouders en directie.

Verklaring verkoper:

*             het object wordt geleverd in de staat waarin het zich bevindt ten tijde van het tekenen van de koopovereenkomst.

*            Koper aanvaardt de feitelijke toestand waarin het complex zich bevindt.

*             koper wordt in de gelegenheid gesteld voor eigen rekening     een bouwkundige/technische inspectie uit te laten voeren.

*             koper dient binnen 4 werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie af te geven of een waarborgsom te storten ter grootte van 10% van de koopsom.

Koopovereenkomst: Koper dient zijn notaris direct na overeenstemming opdracht te geven een concept koopakte op te stellen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Windt Commercieel Vastgoed Advies (WCVA)

De heer Peter Windt

Telefoonnummer: 06 – 36 44 31 07

Emailadres: Pwindt@wcva.nl

Locatie

Vergelijkbare objecten