Werkwijze

Werkwijze


Werkwijze WINDT Commercieel Vastgoed Advies

De werkwijze van WCVA is in zijn geheel eenvoudig.

Ten eerste het kennismakingsgesprek

Het is zaak voor beide partijen te bepalen of er in het eerste gesprek wederzijds begrip en acceptatie is en er een goede basis ligt om met elkaar verder het traject in te gaan. Is dit voor beide partijen helder dan kunnen we de vervolg stappen maken en u kunt uw wensen kenbaar maakt.

Ten tweede plan van aanpak en uw wensenlijst

Op basis van uw aangedragen wensen stelt WCVA een Programma van Eisen (PvE) op en stelt WCVA de actiepunten voor u op van een plan van aanpak in de vorm van een opdracht tot dienstverlening. Deze opdracht tot dienstverlening, hierover moet overeenstemming worden bereikt, is de rode draad in het gehele traject.

Ten derde het eindresultaat

WINDT Commercieel Vastgoed Advies gaat aan de slag, dit alléén wanneer WCVA overeenstemming met u heeft bereikt aangaande de opdracht tot dienstverlening. Tijdens het traject van (ver) huur of (ver) koop of andere diensten zal WCVA u regelmatig per mail, schriftelijk, telefonisch en in persoonlijke gesprekken op de hoogte houden van de ontwikkelingen. U zult te allen tijde op de hoogte worden gehouden van de gemaakte stappen.

“Wie schrijft die blijft en wie belt die telt”

%d bloggers liken dit: