Veendam, Lloydsweg 12a (Verhuurd/Verkocht)

 • IMG_1567
 • Lloydsweg 12a Veendam
 • IMG_1573
 • IMG_1577
 • IMG_1574
 • IMG_1571
 • IMG_1576
 • IMG_1575
 • IMG_1572
 • IMG_1570
 • IMG_1569
 • WCVA bord - kopie
 • IMG_1568

Huur, Koop - Bedrijfspand, Commercieel
950 M2 Print

VERHUURD PER 1-4-2017

VRIJBLIJVENDE KOOPINFORMATIE

Adres object: Lloydsweg 12a (9641KK) te Veendam

Locatie: Bedrijfsobject gelegen op een zichtlocatie, aan de Lloydsweg 12a te Veendam. Huidig gebruik als bedrijfsruimte ten behoeve van EDC Internet BV inclusief parkeerplaatsen op een af te sluiten bedrijfsterrein. Het object kan, volgens het recentelijk gewijzigde bestemmingsplan tevens gebruikt worden, als Grootschalig Detailhandel. In de directe omgeving bevinden zich:  Praxis, Welkoop, en Gjaltema verhuur, daarnaast verschillende Occasions- en dealer garages alsmede een bowlingcentrum/restauratie. Het bestemmingsplan van het gebied rond de Lloydsweg wordt na de komst van het treinstation gewijzigd en het gebied zal de aandacht krijgen om het geheel te revitaliseren. Plannen als het Lloyds Terras en de Poort van Veendam zijn hiervan de uitwerking wat het gebied meer geschikt maakt voor grootschalige detailhandel. De Lloydsweg is één van de beste locaties op het industrieterrein van Veendam. De bereikbaarheid is uitstekend en ligt op ca. 500m afstand van het trein- en busstation van Veendam. Verder zijn de uitvalswegen, de N-33 en de A-7, binnen 500m bereikbaar. Het winkelcentrum van Veendam is te bereiken op 1000m. De N-33 is inmiddels verdubbeld.

De kadastrale kenmerken van de onroerende zaak luiden als volgt: Gemeente Veendam, Sectie M, Nummer 630, Grootte 28 a 10 ca

Eigendomssituatie: Volledig eigendom

Omschrijving en indeling van het object: Ontvangstruimte/entree, kantoorruimte ca.200m², bedrijfsruimte ca. 580m², kantine ca. 50m², overige ruimten ca. 130m², toiletgroepen incl. douche gelegenheid, ca. 40 parkeerplaatsen, fietsenhok en een elektrisch af te sluiten hekwerk. De gevels zijn traditioneel gebouwd in spouw. De stalen dakconstructie is voorzien van bitumineuze dakbedekking. De vloeren zijn van beton en grotendeels voorzien van linoleum. Het object heeft kunstofkozijnen met dubbelglas. Het object is verder voorzien van een systeemplafond met armaturen, CV-installatie, alarm, heater, warm / koud luchtgordijn, dubbele overheaddeur, alarm, beveiligingscamera´s, een elektrisch af te sluiten hek en het terrein is volledig omsloten door een hekwerk.

Het object wordt momenteel gebruikt als bedrijfsobject door EDC Internet BV, volgens het bestemmingsplanvoorstel behoort grootschalige detailhandel ook tot de mogelijkheden.

Bestemming: Bedrijvigheid (Detailhandel)

Verhuurcondities

Huurtermijn: 5 jaar met een verlengingsmogelijkheid van 5 jaar;

Huuringangsdatum: In overleg

Vraaghuurprijs: € 36.000,= per jaar; exclusief omzetbelasting en mogelijke servicekosten.

Zekerheidsstelling: Een bankgarantie ter grootte van tenminste 3 maanden (bruto)  huur derhalve inclusief servicekosten, elektra en te                 vermeerderen met BTW.

Voorschot servicekosten: De nutsvoorzieningen, gas, elektra, water en CAI zijn door de huurder zelf af te sluiten;

Huurbetaling: Per maand bij vooruitbetaling te voldoen.

Indexering: Jaarlijkse indexering, voor het eerst 12 maanden na de ingangsdatum op basis van het prijsindexcijfer volgens de                                              consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI Alle Huishoudens(2006=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de                                                         Statistiek (CBS).

Opzegtermijn: 12 (kalender)maanden.

Oplevering: Het gehuurde wordt opgeleverd in de huidige staat. Bij oplevering wordt het gehuurde door verhuurder opgeleverd in huidige staat,      leeg en bezemschoon.

Huurcontract: Gebaseerd op het ROZ model zoals vastgesteld door de Raad van Onroerende Zaken ( ROZ ) met bijzondere bepalingen van verhuurder.

Koopcondities: Het object wordt tevens te koop aangeboden op basis van de volgende voorwaarden.

De kernpunten van een eventuele transactie laten zich als volgt verwoorden:

Vraagprijs: € 495.000,– k.k.(zegge: vierhonderdvijfennegentigduizend Eurokosten koper)

Transportdatum: in overleg

Voorbehoud: verkoper/eigenaar verkoopt het object onder voorbehoud van gunning en schriftelijke goedkeuring van haar aandeelhouders en directie.

Verklaring verkoper:

*             het object wordt geleverd in de staat waarin het zich bevindt ten tijde van het tekenen van de koopovereenkomst.

*             koper aanvaardt de feitelijke toestand waarin het complex zich bevindt.

*             koper wordt in de gelegenheid gesteld voor eigen rekening     een bouwkundige/technische inspectie uit te laten voeren.

*             koper dient binnen 4 werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie af te geven of een waarborgsom te storten ter grootte van 10% van de koopsom.

Koopovereenkomst: Koper dient zijn notaris direct na overeenstemming opdracht te geven een concept koopakte op te stellen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Windt Commercieel Vastgoed Advies (WCVA)

De heer Peter Windt

Telefoonnummer: 06 – 36 44 31 07

Emailadres: Pwindt@wcva.nl

Locatie

Vergelijkbare objecten